Gjødsling av planter i drivhus og krukker/kasser i hagen

Hvorfor må du bruke gjødsel til plantene?

Planter vokser fordi de ved fotosyntese lager organisk materiale av lys, vann, karbondioksyd. Men i tillegg trenger plantene gjødsel/næring som er selve byggesteinene i cellestrukturen og helt avgjørende for å vokse. I de fleste typer jord vil plantene alltid finne noe næring. Dette kommer fra råtnende plantedeler og forvitring av mineralene i jorda. Men de fleste planter vil vokse og blomstre mye bedre hvis vi gjødsler gjennom vekstsesongen. Særlig gjelder dette planter som står i kasser og potter, fordi røttene der ikke har mulighet til å strekke seg til nye og bedre områder etter hvert som planta trenger mer næring. Vi kan forenkle og dele litt opp:

Mange har god erfaring med å bruke ulike naturlige gjødsler som kompostjord og kompostvæske. Det finnes også et hav av bearbeidet dyregjødsel som kugjødselkompost eller mer konsentrerte varianter i f.eks. pelletsform. Her vil vi ta for oss gjødsel i form av kunstgjødsel. Dette fordi det er lettere å gi råd fra et produkt som er helt stabilt fra gang til gang. De fleste proffesjonelle gartnere bruker derfor dette i sin produksjon.

Du får kjøpt spesialgjødsel til 20-30 ulike plantearter når du går inn på et hagesenter. I noen få tilfeller har dette noe for seg, men for de fleste holder det med noen få alternativer.

Krukker og Drivhus - vi anbefaler vår vannløslige Superex og Kalksalpeter til drivhus og gjerne krukker utendørs. Dette er et produkt som er veldig konsentrert og som blandes ut i vann.

Hagen, plen, frukt, krukker og kjøkkenhage: Universal fullgjødsel med mikro.

Krukker og balkongkasser - Langtidsvirkende gjødsel. Et lettvint valg, gjerne med litt supplering av de to over.

 

se våre gjødselprodukter her

 

Løsningen for drivhus mm. som består av Superex samt kalksalpeter, kan gjerne uttdypes litt. Dette er i bruk i de fleste gartnerier, og en trygg og velprøvd løsning. Dette er tilsvarende og bare et annet handelsnavn enn Superba/Kristalon.  Vår Superex Blomst/Grønnsak er en kombinasjonsfullgjødsel som er lettløselig i vann. Den blander du ut etter etiketten, som er 1ml pr liter ferdig gjødselvann. Neste gang du vanner, bruker du vår Kalksalpeter som også er lett vannløselig. Denne blandes også ut med 1 ml pr liter vann. Husk bare på å ikke blande begge typer i samme vann. Gjødsel er salter, og blander du disse konsentrert, vil du få utfelt kritt som ødelegger gjødselevnen, samt kan ødelegge dyser og vanningsutstyr.

Vær også nøye med oppmålingen. Hvis du blander for sterkt vil du kunne få skade på plantene. Bruker du mye gjødsel? Se her for tips og forenklinger for større forbruk!

 

 

 

Kontroll (for den teknisk interesserte)

Gjødsel er næringssalter, og hvis du blander for sterkt, kan du svi røttene og plantene vil visne, selv om de ikke er tørre. Som en enkel forsikring kan du teste gjødselvannet før du vanner ved å bruke et ledetallmeter. Det måler gjødselmengden i vannet ved at gjødselsaltene øker evnen til å lede strøm i vannet. Et høyere tall betyr dermed sterkere gjødselvann. Typisk ønsker vi et ledetall på 1,5-2 til de fleste vekster. De fleste ledetallsmetre viser verdien i μS/cm , dvs at 2000 da altså er et ledetall på 2. Du bør også teste vannet du bruker før du har oppi gjødsel. Ofte har dette en viss ledningsevne allerede. Typisk ligger dette på 0-0,3, eller 0-300μS/cm.

 

Ved bruk av Superex i kombinasjon med kalksalpeter, vil du typisk veksle annen hver gang. Dvs at bruker du kalksalpeter i dag, bruker du superex neste gang.

Grunnanbefalingen er annen hver gang, men du kan med hell ha en overvekt av Kalksalpetervanninger til grønnsaker, mens det for blomster er en fordel å ha en overvekt av vanninger med Superex. (typisk 2 kalksalpeter vanninger pr Superexvanning til grønnsaker og motsatt til grønnsaker)

Den anbefalte doseringen er beregnet når du bruker gjødselvann ved hver vanning. Den er passelig sterk, så plantene trives med gjødsel hver gang.

 

Veilleder for ledetallsmeter:

Apparatet bruker et knappebatteri av typen CR2032 Dette settes på plass på toppen av apparatet, i spenn under «metall-klipsen» Husk å ta ut batteriet hvis du ikke bruker apparatet på en stund. Vi anbefaler å ta ut batteriet med en pinsett. Batteriet settes inn med teksten/oversiden vendt bakover i forhold til displayet.

 

Bruk:

  1. Trykk på «ON/OFF»knappen.
  2. trykk på knappen «SHIFT» til det står «EC» øverst. (apparatet måler ellers TDS som vi ikke bruker)
  3. Hold nederste delen av apparatet nedsenket i reint vann for å kontrollere. Destillert vann skal ha verdi ca 0, mens tappevann i praksis vil ha en verdi mellom 0-300.
  4. Flytt apparatet over i gjødselvann. Her vil du få en verdi på ca 1000-2000 avhengig av blandingsforholdet. Verdien vannet ditt har fra før vil også påvirke her…   Apparatet måler i microsiemens, altså tusendeler, en verdi på 2000 vil derfor være det vi omtaler som et ledetall på 2.

OBS: Ledetallsmetere til proff bruk koster mange tusen kroner. Vi har testet denne modellen over tid, og har god erfaring med den, men vi kan ikke ta ansvar for feilverdier eller feil bruk. Dette apparatet er derfor kun ment som en hjelp til kontroll når du blander ut gjødsel etter veiledningen på pakka. Vær også klar over at du ikke kan bruke dette apparatet for å måle organisk gjødsel, da næringssaltene ikke er omdannet fullstendig og ikke vil vise riktige verdier.

20210326_150434

Figur 1 Her viser vi resultatet av vårt vann fra krana. Det har fra naturens side et ledetall på 0,2 (eller 204millisiemens)